Acte necesare pentru transfer de proprietate (vanzare-cumparare, succesiune)

In cazul in care trebuie sa mergeti la notar pentru un contract de vanzare-cumparare, contract de donatie, contract de intretinere sau contract de schimb aveti nevoie de urmatoarele documente:
1. actul cu care s-a dobandit imobilul (de exemplu: contract de vanzare-cumparare, act de intretinere, act de donatie, certificat de mostenitor, etc)
2. adeverinta de la asociatia de proprietari de unde sa rezulte ca nu exista datorii restante (unde este cazul – la blocuri sau in condominium)
3. certificat de atestare fiscala de la Directia fiscala – din care sa rezulte ca impozitul aferent imobilului este achitat la zi
4. extrasul de carte funciara al imobilului
5. actele de identitate ale vanzatorului si cumparatorului

In cazul unei dezbateri succesorale sunt necesare urmatoarele acte:
1. actele de stare civila ale persoanei decedate (certificat de deces, certificat de casatorie)
2. actele de stare civila pentru mostenitori (certificat de nastere, certificat de casatorie)
3. testament (daca exista)
4. actele de proprietate pentru bunurile aflate in proprietatea defunctului la data decesului (contract de vanzare-cumparare, act de intretinere, act de donatie, certificat de mostenitor, etc). In cazul in care imobilul aflat in proprietate este o casa trebuie adusa schita casei din care sa rezulte suprafata utila
5. extrasul de carte funciara
6. certificat de atestare fiscala de la Directia fiscala – din care sa rezulte ca impozitul aferent imobilului este achitat la zi
7.doi martori
8.actele de identitate ale partilor